Ovlaštenja

  • Zaštita na radu – ispitivanja, osposobljavanja, izrada Procjene rizika, ispitivanja radnog okoliša
  • Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II
  • Zaštita od požara – ispitivanja, osposobljavanja, izrada Procjene ugroženosti od požara, izrada plana zaštite od požara
  • Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija – razina I – IV za
  • Potrebna ispitivanja za minimalno-tehničke uvjete MTU