Važni zakoni

Zakon o zaštiti na radu (NN 071/2014, 118/14)

Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/2014)

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/2014, 43/15, 72/15, 140/15)

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/2014)

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/2014, 84/15)

Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika (NN 119/2014)

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (NN 120/2014, 53/15, 51/16, 43/17)

Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (NN 022/2015, 73/15)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 091/2015, 102/15, 61/16)

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji (NN 091/2015)

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima (NN 091/2015)

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 091/2015)

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 016/2016)

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 016/2016)

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 018/2017)

Zakon o zaštiti od požara (NN 092/2010)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011)

Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 051/2012)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 044/2012)

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 035/1994, 110/2005 i 28/2010)